Mini wywiad z Olenką Dobrovą

Komentarzy:
Zapraszam do przeczytania kolejnego mini wywiadu. Tym razem na pytania odpowiada Olenka Dobrova - http://500px.com/bebeauty

Podziwiam ją za to, że potrafi idealnie uchwycić zmysłowość i emocje. A przy tym jej zdjęcia są bardzo subtelne i kobiece.[English below]


Zmysłowe Piękno: Kiedy zacząłeś swoją przygodę z fotografią?
Olenka Dobrova: Fotografuje od około 3-4 lat.

ZP: Wolisz fotografię plenerową czy studyjną? Dlaczego?
OD: Na początku fotografowałam tylko przy naturalnym świetle, ale teraz zaczynam też pracować w studiu. Osobiście wolę zdjęcia w plenerze, bo uważam, że jest w nich więcej życia.

ZP: Planujesz każdy szczegół sesji, czy pozwalasz modelce przejmować inicjatywę?
OD: Wszystko zależy od modelki. Robię wiele zdjęć mniej doświadczonym modelkom, którym pomagam się ustawić i staram się wprowadzić ją w dobry nastrój.

ZP: Gdzie poszukujesz inspiracji?
OD:  W muzyce, sztuce, kolorach i filmach. W moich emocjach i uczuciach fotografowanej modelki.

ZP: Czy masz swojego idola, fotografa, którego prace podobają Ci się najbardziej?
OD: Jest tak wiele pięknych zdjęć i utalentowanych fotografów.

ZP: Które ze swoich zdjęć lubisz najbardziej i dlaczego?
OD: Lubię to:


Uważam, że jest bardzo zmysłowe.

ZP: Twój największy sukces?
OD: Jestem dumna ze swoich zdjęć. To mój największy sukces.

ZP: Masz jakieś rady dla początkujących fotografów?
OD: Doskonalcie swoje umiejętności, oglądajcie zdjęcia innych fotografów, nauczcie się pracować w Photoshopie i dobrze się przy tym bawcie.

ZP: Co myślisz o blogu „Zmysłowe Piękno”?
OD: Tak wiele piękna jest na Twoim blogu. Jest bardzo inspirujący.

Bardzo dziękuję za wywiad i życzę powodzenia.


I invite you to our next mini-interview. This time, the questions are answered Olenka Dobrova - http://500px.com/bebeauty

I admire her for being able to perfectly capture the sensuality and emotion. And while the pictures are very subtle and feminine.Zmysłowe Piękno: When you started the adventure with photography?
Olenka Dobrova: I am shooting about 3-4 years.

ZP: Do you prefer outdoor or studio photography? Why?
OD: When I just start I shoot only with natural light, but now start to work in studio. Anyway, for me outdoor photos have more life  itself.

ZP: Are you planning every detail of the session, or let the model's take the initiative?
OD: It is depends on models. I work whit many not professional models, so I have to tell them about pose and work with them to make right emotion.

ZP: Where do you look for inspiration?
OD:  In music, art, colors, films. My emotion and feelings of a girl  whose I shoot.

ZP: Do you have an idol, a photographer whose work do you like most?
OD: There are so many beautiful photos and talented photographers.

ZP: Which of your pictures you like the most and why?
OD: I like this:


It is very sensual for my opinion.

ZP: What is your biggest success?
OD: I have not got till what to proud for in my work. I have to rise!

ZP: Do you have any advice for beginners photographers?
OD: Work on our skills, watch a lot of photos, learn Photoshop and enjoy of process.

ZP: What do you think about the blog "Sensual Beauty"?
OD: There are so many beauty in your blog! It is very inspiriting!

Thank you very much for the interview and good luck.Oto kilka zdjęć autorstwa Olenki Dobrovej:
Here are some photos taken by Olenka Dobrova:
belka